• Asfaltarem i ordenarem l’aparcament del Pontet i  millorarem el de l’Estació.
  • Executarem les accions previstes en matèria d’aparcament en l’Estratègia per a la Regeneració de la Façana Litoral: construirem l’aparcament en Foieta i el subterrani del Passeig Sant Pere, amb 90 i 240 places respectivament.
  • Conclourem l’estudi de viabilitat d’un aparcament en el Poble Antic, en el solar de propietat municipal ubicat entre el C/ Santa Teresa i el C/ Calvari.