• Actualitzarem els serveis que presta l’Empresa Pública per tal d’adaptar l’empresa a les necessitats reals del municipi i millorar així els serveis que presta.
  • Aprofundirem en la reorganització del treball de la Pública per tal de complir amb els estàndards d’eficàcia i eficiència desitjables.
  • Intensificarem la campanya contra els punts negres i l’incivisme.
  • Gestionarem el sòl perquè Altea compte amb un Ecoparc que millore el servei que actualment es dóna des del Punt Net.
  • Complementarem les necessitats de la població amb el servei de l’Ecoparc Mòbil que acaba d’oferir el Consorci MARE.
  • Implantarem el cinqué contenidor per al correcte tractament de la matèria orgànica.