1. GARANTIA D’UNA JOVENTUT ACTIVA:Oferir espais d’oci alternatiu, activitats que fomenten la cultura participativa i la creativitat i entendre l’esport com a eix d’una vida sana.