• Continuarem ampliant les activitats (d’oci alternatiu, lúdiques, etc.) dirigides a diferents rangs d’edat.
  • Seguirem apostant pel Fesporrat com a reclam per a la gent jove de tota la comarca.
  • Mantindrem l’activitat del Centre Juvenil, ampliant l’horari als caps de setmana per poder continuar oferint tallers, cursos, xarrades, fires o presentacions.
  • Ampliarem el Centre Juvenil, d’acord amb la memòria valorada que contempla dos aules més, per poder donar resposta a la demanda d’activitat.
  • Posarem en marxa un Pla d’Habitatge Protegit i Jove, que contribuïsca a l’emancipació de la nostra joventut.