1. GARANTIA D’UN MODEL ECONÒMIC DE FUTUR: créixer en qualitat i no en quantitat per a ser un poble que marca la diferència. L’emprenedoria, la responsabilitat i la sostenibilitat com a eixos de l’economia local.
  • La rehabilitació i el manteniment com a revitalitzadors del sector de la construcció. 
  • Els futurs desenvolupaments entesos no com una meta en sí mateixos sinó com instrument per a implantar nous usos vinculats ales potencialitats del nostre poble i a tecnologies de la informació, renovables i d’I+D+I.
  • La relació amb el sector nàutic, l’entorn natural i el patrimoni cultural com a reclam per a un turisme de qualitat i desestacionalitzat que fuig de la massificació.
  • La indústria cultural com a potencial diferenciador en un món global i generadora d’ocupació de qualitat, aprofitant el nostre vincle amb la Facultat de Belles Arts i la tradició de poble d’artistes i creació cultural.
  • L’economia del benestar com a oportunitat d’un treball assistencial creixent i essencial en una societat que posa les persones en el centre de l’acció política.
  • L’agricultura que combina la modernització i la tornada a les seues arrels per a oferir un producte diferenciat i de proximitat.
  • L’Ajuntament com a reactivador econòmic que assegure la igualtat d’oportunitats, el pagament ràpid i que més empreses que mai treballen per al nostre poble.