Compromís amb l’entorn i l’ecologia

Posem en valor el nostre entorn natural i apliquem polítiques efectives per garantir la sostenibilitat.

 • Potenciarem les energies renovables promocionant i subvencionant la construcció o l’adequació d’habitatges amb energies renovables, respectuosos amb el medi ambient.
 • Treballarem perquè l’ajuntament siga sostenible i done exemple en l’ús de material reciclable i en la compra directa de productors locals o dels ecològics més pròxims, i que aplique a les seues propostes una anàliside sostenibilitat.
 • Implantarem de manera progressiva sistemes que permeten l’autoabastiment energètic dels edificis públics.
 • Dotarem Altea d’un servei d’Ecoparc, bé siga propi o mancumunat, i d’un punt de recollida mòbil, amb campanyes de sensibilització en matèria de reciclatge.
 • Promourem la conservació del paisatge forestal i agrícola d’Altea, i del patrimoni natural que es conserva a les partides rurals.
 • Treballarem per declarar el riu Algar Parc Natural, al·licient d’un turisme sostenible de qualitat, i per a evitar que siga objecte d’agressions i especulacions urbanístiques.
 • Exigirem l’execució immediata del Front Litoral.
 • Demanarem la regeneració, millora i condicionament de les platges del terme municipal, i treballarem per unificar i millorar la imatge de la nostra façana costanera.
 • Senyalitzarem els accessos de les platges. Farem la neteja i manteniment tot l’any. Dotació i millora dels equipaments (papereres, rentapeus, etc.) i les àrees de jocs.
 • Potenciarem el Voluntariat Ambiental, per a difondre el nostre patrimoni ambiental i la importància de conservar-lo, a més d’implicar els centres educatius del municipi per a promoure el compromís mediambiental en les generacions més joves.
 • Farem que el Museu Local tinga un apartat per a difondre el patrimoni mediambiental local i promoure visites educatives centrades en la seua sostenibilitat, protecció i conservació.
 • Gestionarem un Refugi d’Animals que promoga la defensa dels animals de companyia, que difonga els valors del respecte animal entre els menuts i que treballe activament per a trobar casa a les mascotes abandonades.