Compromís amb els espais públics

Una Altea per a les persones, eficient, neta i ben comunicada, amb les infraestructures i serveis necessaris.

  • Establirem una ordenança d’escena urbana que armonitze la cartelleria dels comerços i la tipologia en cada zona del poble, per tal d’evitar abusos i agressions als seus punts més emblemàtics, mantenint l’estètica tradicional i soterrant els contenidors allà on siga possible.
  • Redactarem i aplicarem un pla de millora de les infraestructures de les partides i les urbanitzacions, dotant-les de voreres, clavegueram i il·luminació.
  • Promourem la millora del transport, amb especial incidència en èpoques turístiques, mercat i festes, a més de demanar la millora en les connexions ferroviàries i d’autobusos amb les ciutats i els aeroports més importants de la zona.
  • Planificarem xarxes de comunicació sostenibles i eficients. Apostem per l’autopista AP7 gratuïta com a circumval·lació. A més exigirem una nova eixida per la zona del Montagut per acabar amb els problemes històrics de la N332 i la millora dels accessos al poble des d’Alacant, des de València i des de l’interior
  • Conveni amb Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana per al cobriment de la via del tren al seu pas per la zona urbana. S’eliminarà així la barrera que parteix el casc urbà i es guanyaran espais públics fonamentals.
  • Revisarem els carrils bici i els aparcaments perquè siguen efectius, no perillosos i no impedisquen el pas de vianants ni les activitats econòmiques.
  • Recuperarem el Camí Fondo com a connexió amb Altea la Vella i la serra, compartint l’us per a transit rodat, bicicletes i vianants.