Compromís amb un model urbanístic de futur

Aprovació d’un Pla General pensat per tots els alteans i alteanes que aporte un model sostenible d’Altea i dels seus espais singulars, com Altea la Vella.

  • Plantejarem un urbanisme sostenible, amb el consens de tots els sectors implicats i de tots els grups polítics en el nou PGOU.
  • Defensarem el patrimoni urbà, rural i paisatgístic d’Altea, que evite les barreres visuals i mantinga la identitat local.
  • Fomentarem la rehabilitació de façanes i cases, amb subvencions i exempcions fiscals, a més del suport municipal en la tramitació i gestió dels projectes.
  • Redactarem Plans Integrals de Rehabilitació dels nuclis antics d’Altea (Altea, Bellaguarda, Altea la Vella), amb la implicació del veïnat
  • Completarem el Catàleg d’edificis singulars del nostre patrimoni. Promourem la restauració d’edificis emblemàtics (com les Torres d’estil àrab, Casa dels Peons, el Llavador etc).
  • Promourem recursos didàctics per tal que els xiquets i xiquetes d’Altea coneguen en les escoles el patrimoni local.
  • Posarem en marxa un Pla d’Habitatge Protegit i Jove, amb l’adequació d’habitatges de protecció oficial tan per a joves, com també per a discapacitats i persones majors amb dificultats.