Compromís amb l’educació i la cultura

Fem d’Altea una escola oberta, un poble que educa i respira cultura en cada racó.

Educació

 • Exigirem que la Conselleria d’Educació respecte la voluntat de pares i mares d’implantar la jornada continuada.
 • Posarem en marxa l’escoleta infantil pública i gratuïta de 0 a 3 anys.
 • Farem campanyes escolars sobre salut i educació sexual perquè els menors puguen rebre informació i consells de manera adequada.
 • Incorporarem al Pla d’Igualtat local un apartat específic per incorporar la perspectiva de gènere i la igualtat real i efectiva en les polítiques educatives.
 • Planificarem les necessitats formatives d’acord amb la realitat econòmica del municipi: hostaleria, noves tecnologies, rehabilitació, ciències del turisme, autoocupació, especialització comercial, agricultura, etc.
 • Promourem l’estudi d’idiomes, amb convenis amb altres organismes, com les universitats o les escoles d’idiomes (UA, UMH, EOI Benidorm)
 • Implantarem el programa Escola oberta: Gestionar amb les escoles l’ampliació de l’horari d’obertura, per a conciliar vida laboral i familiar; a més d’obrir les seues instal·lacions esportives dissabtes de matí per a augmentar l’aprofitament dels recursos públics i programar una educació esportiva complementària.
 • Coordinarem amb els col·legis d’Altea les activitats culturals per a infants i joves (teatre, contacontes, concerts, exposicions, excursions, etc.) perquè les puguen incorporar a les corresponents programacions.
 • Establirem una agenda de recursos didàctics que l’Ajuntament pot facilitar als centres educatius alteans: museus, zones botàniques, sales d’exposicions, instal·lacions culturals o esportives, agenda cultural, convenis d’intercanvi, etc.
 • Aprofitarem el Centre Juvenil per a la creació d’una ludoteca, amb jocs i activitats per a xiquets, xiquetes i joves.
 • Demanarem a Conselleria d’Educació que incorpore ensenyaments no presencials als instituts de secundària.
 • Recuperarem el programa del Voluntariat pel Valencià i intercanvis lingüístics per a aprendre altres llengües en els centres socials, educatius i biblioteques. Col·laborarem amb Escola Valenciana per al foment dels cursos d’introducció al valencià.
 • Facilitar l’accés a les noves tecnologies als nostres majors, programant cursos gratuïts d’Internet, xarxes socials i ofimàtica, en col·laboració amb les empreses locals.

Cultura

 • Farem una gestió global per tal d’aprofitar recursos, professionals i agents socials.
 • Proposarem una Mancomunitat Cultural de la Marina Baixa que coordine la programació per a optimitzar recursos. A més, establirem convenis amb municipis, entitats i organismes per a elaborar, potenciar i difondre l’oferta cultural alteana.
 • Crearem el Consell Alteà de Cultura, amb participació de tots els sectors implicats per a assessorar la política cultural i fer una programació diversa i atractiva. Serà qui elabore un Pla Estratègic Cultural d’Altea (PEC), que servisca per a conéixer la realitat de què partim, organitze els recursos i els objectius culturals ; permeta la gestió de programes i equipaments; i que reforce la imatge d’Altea com a municipi d’interès cultural. Hem de recuperar el nivell artístic i cultural, situant altea en el circuit internacional de l’art
 • Impulsarem la col·laboració cultural i d’extensió universitària amb la Universitat d’Alacant i la Universitat Miguel Hernández i amb altres universitats i organismes educatius per tal de col·laborar en els projectes del Pla Estratègic Cultural.
 • Aprofitem les infraestructures materials, els professionals i la creativitat de l’alumnat de la Facultat de Belles Arts per a promoure tota classe d’iniciatives encaminades a consolidar Altea com a referent cultural i artístic de prestigi.
 • Crearem una agenda cultural i la difondrem digitalment i en panells en punts destacats d’Altea i Altea la Vella.
 • Donarem ple suport a la cultura de format mitjà que tenim a Altea amb col·lectius culturals.
 • Donarem suport a activitats culturals de prestigi, com La Passió, l’Arbret de Sant Joan, entre d’altres (que proposarem declarar Bé d’Interés Cultural Local)
 • Afavorirem l’activitat de la Societat Filharmònica Alteanense i el Certamen internacional de Bandes, la Societat Recreativa Musical i el Certamen de Música Festera, així com l’activitat del Conservatori Municipal Professional.
 • Crearem, amb la col·laboració d’altres organismes i institucions certàmens i activitats que revitalitzen i diversifiquen l’oferta cultural alteana com, per exemple, un Festival Audiovisual de la Mediterrània a l’estiu, de creacions audiovisuals inserides en el nostre marc cultural.
 • Aprofitarem la política cultural per a promoure la diversitat lingüística i el valencià, amb les noves tecnologies i activitats que formen i impliquen la joventut, creant i consolidant hàbits culturals.
 • Impulsarem la creació d’un Museu Municipal, que arreplegue i difonga, entre altres, continguts de la cultura, la música, l’arqueologia, l’etnografia i el patrimoni artisticocultural alteà.
 • Catalogarem i exposarem la col·lecció municipal d’art, per a donar a conèixer l’important fons de patrimoni local.
 • Modernitzarem les biblioteques.
 • Classificarem i digitalitzarem els fons de l’Arxiu municipal, amb opció a acollir fons privats alteans d’interés.
 • Promourem convenis propis i amb altres organismes per a la recuperació, la preservació, la consulta i la investigació del patrimoni històric alteà.
 • Digitalitzarem els fons de la revista Altea.
 • Recuperarem el Premi d’Investigació Vila d’Altea d’estudis monogràfics sobre temes històrics, artístics, arquitectònics, etnogràfics o mediambientals, referits a Altea o la Marina Baixa i els publicarem en diferents formats.

Festes

 • Treballarem amb les comissions festeres i amb l’Associació de Moros i Cristians per buscar solucions conjuntes als problemes de les festes i sotmetre les propostes a la participació de tota la ciutadania.
 • Plantejarem i negociarem amb les diferents festes de barris un sistema equitatiu de subvencions tenint en compte les necessitats de cadascuna.