Compromís amb el treball

Desestacionailtzar i diversificar l’oferta, lligant-la a l’entorn natural, al patrimoni i a noves necessitats.

  • Comercialitzarem amb criteris professionals l’oferta turística d’Altea: promourem l’oferta entre touroperadors dels països més importants per tal de desestacionailtzar i diversificar l’oferta (turisme de congressos, esportiu, nàutic, cultural i educatiu).
  • Farem campanyes específiques (físiques i per internet) i incentivarem nous segments de turisme, de gran poder adquisitiu, com el turisme mèdic, l’esportiu o el cultural, a més d’organitzar activitats dirigides específicament a empreses, clubs d’estrangers o events.
  • Treballarem la difusió turística en les xarxes socials, els viatges familiars, les fires més importants i les visites de touroperadors.
  • Establirem convenis i acords per a millorar la capacitat de difusió turística d’Altea amb altres organismes de la comarca, i altres àmbits amb els quals compartim oferta (Costa Blanca, Comunitat Valenciana, Espanya)
  • Inclourem la programació de les festes en l’oferta turística i cultural d’Altea. Potenciar, divulgar i estimar el patrimoni tradicional com un valor rellevant per al turisme de qualitat.