Compromís amb el treball

Promourem la diversificació econòmica, amb especial atenció a sectors innovadors i sostenibles

  • Des de Compromís fomentarem que les empreses que treballen a Altea funcionen amb criteris propis de l’Economia del bé comú: dignitat humana, solidaritat, justícia social, sostenibilitat ecològica i la pràctica democràtica amb el personal, proveïdors i clients.
  • Establirem un barem objectiu que permeta analitzar l’acompliment dels objectius del punt anterior.
  • Agilitzarem el desenvolupament de les zones industrials del Montagut i ExpoAltea per a revitalitzar el teixit empresarial i possibilitar la implantació de noves empreses.
  • Fomentarem i ajudarem les empreses que creen treball, especialment les d’empresariat jove, amb un viver d’empreses de sectors qualificats i tecnològics.
  • Desenvoluparem un marc legal que permeta establir-se a Altea empreses capdavanteres i sostenibles (tecnologies de la informació, renovables i de i+D+I) d’àmbit nacional i internacional que generen llocs de treball qualificat.
  • Impulsarem col·laboracions amb organismes i associacions empresarials i comercials claus en l’àmbit econòmic del nostre entorn per tal que promoguen activitats que facen d’Altea un referent empresarial.
  • Tornarem a demanar un Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local (subvencionat per la Generalitat).
  • Reactivarem l’agricultura, amb un programa agrari que promoga l’agricultura ecològica i el manteniment dels cultius tradicionals amb criteris de sostenibilitat; convertirem el Consell Agrari en un òrgan actiu en la gestió agrícola; coordinarem amb la Cooperativa Agrícola d’Altea un banc de terres; i impulsarem el consum de productes locals.
  • Promourem l’activitat pesquera: la modernització i diversificació; la difusió turisticocultural del sector, especialment de la pesca tradicional, per a fer-la més eficaç i sostenible; farem campanyes en els restaurants de divulgació del peix de la badia d’Altea i la seua gastronomia com a referent de qualitat.