Compromís amb les persones

Per a una vida digna i en condicions d’igualtat, l’administració local, la més pròxima, ha de reaccionar contra un model caducat que no mira pel bé general.

Benestar Social

 • Consolidarem l’equip base de Benestar Social amb personal tècnic adequat a la realitat actual amb especial reforç a l’àrea d’atenció a la infància.
 • Atendrem les necessitats bàsiques i l’accés a l’oci, l’esport i la cultura de tots els xiquets i xiquetes d’Altea.
 • Procurarem l’accés a una vivenda digna per a ciutadans i col·lectius vulnerables, mitjançant l’Agència Local de Lloguer supervisada per l’Ajuntament, amb garanties de cobrament per als propietaris i evitant els desnonaments.
 • Adoptarem mesures contra la pobresa energètica.
 • Crearem un Servei d’Atenció a Persones amb Discapacitat que promoga la integració sociolaboral i l’acompliment de la Llei de Dependència.
 • Implantarem el Voluntariat Social per a facilitar la conciliació a les persones joves i l’acompanyament als nostres majors.
 • Crearem una Unitat Especialitzada de la Policia Local per a atendre les dones i xiquetes víctimes de violència de gènere. Reforçarem l’Equip d’Atenció a les víctimes per atendre també els fills, víctimes directes. Per això, facilitarem l’acompliment del règim de visites, per garantir la protecció de les víctimes
 • Revisarem i aplicarem el Pla d’Igualtat entre Homes i Dones del 2011, i farem campanyes sobre la igualtat, incidint en l’adolescència i la joventut.

Sanitat

 • Elaborarem un Diagnòstic de Salut d’Altea, incloent malalties més freqüents i grups d’edat afectats, amb propostes que milloren la relació entre necessitats i resposta de l’administració: senyalització clara de centres de salut i farmàcies, les llistes d’espera i les derivacions a altres nivells d’atenció o l’ampliació de la Unitat d’Hospitalització Domiciliària; entre d’altres.
 • Revitalitzarem el Consell de Salut, components i funcions per a millorar la informació sanitària del poble, fer propostes a Conselleria i ser l’òrgan assessor d’obligada consulta en la matèria.
 • Coordinarem campanyes preventives sobre temes de salut, vacunació, prevenció de malalties de transmissió sexual o altres en centres laborals, a més de campanyes d’educació per a la salut en tots els centres educatius.
 • Crearem un Voluntariat Sanitari que ajude i acompanye persones majors, malalts o persones nouvingudes amb dificultats per a accedir al nostre sistema sanitari.
 • Coordinarem amb els municipis de la Marina Baixa la petició a la Conselleria de Sanitat d’ampliació, optimització i millora d’instal·lacions hospitalàries i centres d’especialitats, per a cobrir les necessitats de la població i del turisme que ens visita.
 • Demanarem a Conselleria de Sanitat l’adequació de l’horari del Centre de Salut d’Altea a les necessitats reals de la població.