Compromís amb els pressupostos responsables

Gestió eficaç i transparent per cobrir les demandes reals de la població. Decidirem entre totes i tots l’Altea que volem.

  • Implantarem els pressupostos participatius, mitjançant el programa Altea Participa, en què els alteans i alteanes puguen decidir les prioritats entre les propostes del govern municipal i l’execució de propostes ciutadanes.
  • Gestionarem eficaçment el pressupost per a cobrir les necessitats reals de la ciutadania.
  • Adaptarem el Pla d’Ajust i Sanejament a la realitat, de tal manera que les persones siguen les primeres beneficiades de qualsevol millora.