Compromís amb la integració

Treballarem perquè Altea siga un municipi amable que fomenta la integració de tots i la defensa de la seua personalitat i singularitat.

  • Treballarem amb les distintes associacions de residents estrangers o d’altres zones per tal de col·laborar en activitats que milloren el coneixement i la relació entre tota la ciutadania que conviu al nostre municipi.
  • Promourem encontres i festes interculturals, que propicien l’intercanvi i la integració entre els residents del municipi, siguen de la cultura que siguen.
  • Impulsarem que els programes culturals i socials d’Altea estiguen focalitzats en la multiculturalitat i així els presentarem en la seua difusió turisticocultural internacional.
  • Promourem activitats d’intercanvi (lingüístic, de coneixements, etc.) i de coparticipació (voluntariat sanitari, mediambiental, social, cultural) en què gent de diferents cultures i llengües cooperen per a millorar la gestió administrativa, sanitària, social i cultural del nostre municipi.
  • Promourem xarrades informatives sobre la gestió municipal per a estrangers, a més de cursos bàsics de llengua (valencià i espanyol) i cultura (horaris, gastronomia) per a nouvinguts.
  • Editarem en suport digital imprimible guies bàsiques per a tràmits administratius, legals o sanitaris que servisquen d’ajuda per a nouvinguts i turistes, amb la informació municipal bàsica.